PRAWIDŁOWA DIETA

Dostarcza właściwe paliwo dla ciała. Optymalne wykorzystanie jedzenia, powietrza, wody i słońca jest niezbędne.