Plan zajęć

Przesuń w bok aby zobaczyć kolejne dni

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
    9.00 joga delikatna   9.00 joga delikatna
19:15 joga klasyczna  18.00 kurs pocz.

od 8go stycznia

19:15 joga klasyczna 18.00 kurs pocz.

od 8go stycznia

19.15  joga klasyczna

Zajęcia jogi klasycznej trwają 75 min. Joga delikatna 60 min.